Hlásenie poruchy

 !!! Ak sa číslo automatu skladá z písmena a číslic, do políčka ho zadávajte bez medzery za písmenom !!!
Číslo automatu
 

Snack automat

Automat na kávu

Mincovník

Všeobecné

Nevydal tovar
Nedá sa otvoriť výdajný šuplík
Automat nechladí
Nedal pohár (nápoj vytiekol do odpadu)
Veľká dávka vody (preteká)
Malá dávka vody
Dalo len čistú vodu
Nedal mlieko (smotanu)
Nedal nápoj
Dal len mlieko (nedal kávu)
Nedal cukor
Nedal miešatko
Tečie mimo pohár
Slabá chuť nápoja
Chýbajú poháre
Neberie mince
Nezapočítal kredit (mince)
Nevydal preplatok
Nevydal presnú sumu
Nefunguje Zip/kartový systém/mobilná platba
Nedobilo kredit (Zip, Karta, atď.)
Hodili sme mince a automat nič nespravil (Upchatý mincovník)
Tečie automat(vytápa)
Doplniť automat (tovar/suroviny)
Poškodený automat/Otvorený automat
Špivaný automat/Zápach z automatu
Mimo prevádzky
Automat je hlučný
Nedáva/nerobí sódu
Iné
Spätný kontakt Email
 
Spätný kontakt Telefon
 
Poznámka